Dict Vietnam Onlines

Dict Vietnam Onlines
Google

See Vietnam

Loading...

หัวข้อยอดนิยม

culture (9) customs (1) economic (2) Entertainment (4) famous (1) food (7) football (1) gameshow (1) general (1) History (10) language (11) law (1) lifestlye (32) lifestyle (6) Music (1) MV (5) place (1) politic (1) singer (2) socities (5) sport (1) thai (2) travel (6) viet (1) vietnam (18) work (2)

Thursday, September 2, 2010

บทที่ หก(Bài số 6): กิจกรรมประจำวัน ตอนที่หนึ่ง

บทที่ หก(Bài số 6) : กิจกรรมประจำวัน ตอนที่หนึ่ง

ส่วนที่ หนึ่ง

Văn:

Chị nói tiếng Việt giỏi lắm. Chị học ở đâu vậy?

จิ น้อย ติ้ง เหวียด หยอย ล้ำ.จิ ฮอบ เอ๋อ เดา หว่าย?

ฟวัง

คุณพูดภาษาเวียตนาม เก่งจัง.คุณไปเรียนมาจากไหน?

Pam:

Tôi đang học ở Đại học này.

โตย แดง ฮอบ เอ๋อ ฮอบ หน่าย.

ฉัน ไปเรียนจากวิทยาลัย ที่นี่

Văn:

Học tiếng Việt (có) khó không?

ฮอบ ติ้ง เหวียด(ก๊อ)ค้อ คอม?

เรียนภาษาเวียตนามยากไหม?

Pam:

Dạ, cũng hơi khó.

ย่ะ,กุ๋ง เฮย ค้อ

ค่ะ,ไม่ค่อยยากเท่าไหร่.

คำศัพท์ (Từ vựng)

trường đại học

เจิ่งไดฮอบ

มหาวิทยาลัย

giỏi

หยอย

เก่ง

nói....giỏi

น้อย...หยอย

พูด...เก่ง

....vậy/ thế?

ฟว่าย/แท้?

.....เช่นนั้นรึ?

đang

แดง

ไป

Hơi….

เฮย....

เล็กน้อย

cũng hơi ......

กุ๋ง เฮย

แค่เล็กน้อย

cũng hơi khó

กุ๋ง เฮย ค้อ

ไม่ค่อยยาก

Chị học ở đâu vậy?

จิ ฮอบ เอ๋อ เดา ฟว่าย

แล้ว คุณเรียนอยู่ไหน?

ส่วนที่ สอง

Pam:

Hôm nay chị Hương đến (có) sớm không?

โฮม ไน จิ เฮือง เดิ้น(ก๊อ)เซิ้ม คอม?

วันนี้ คุณ เฮิง ไปแต่เช้า หรือเปล่า?

Văn:

Chị ấy đến sớm lắm.

จิ อ๊าย เดิ้น เซิ้ม ล้ำ.

เธอไปเช้ามาก

Pam:

Còn anh Minh?

ก่อง อัน มึน?

แล้ว คุณมิน ล่ะ

Văn:

Anh ấy thường đến rất muộn vì anh ấy thường học đến khuya.

อัน อ๊าย เทิ่ง เดิ้น รัด โม้ง หวี่ อัน อ๊าย เทิ่ง ฮอบ เดิ้น เควีย.

เขาปกติ จะไปสายมาก เพราะว่าปกติ เขาไปเรียนช่วงดึก

คำศัพท์ (Từ vựng)

sớm

เซิ้ม

เริ่มแรก,แต่เช้า

thường

เทิ่ง

ปกติ

rất…..

ลัด

มาก....

muộn (. trễ (.)

โหม่ง,แจ๋

สาย

khuya

เควีย-อา

อยู่ดึก

đến khuya

เดิ้น เควีย-อา

กลับดึก

đến có sớm không?

เดิ้น ก๊อ เซิ้ม คอม?

ไป แต่เช้า หรือเปล่า

ส่วนที่ สาม

Pam:

Chị Mai đi Sàigòn từ bao giờ?

จิ มาย ดี ไส่ ก่อน ตื่อ บาว เหย่อ?

คุณมาย ไปไซง่อน กี่โมง?

Văn:

Chị ấy vừa mới đi tuần trước.

จิ อ๊าย เหวื่อ เม้ย ดี ต่วน จึ๊ก.

เธอ พึ่งไป เมื่อสัปดาห์ก่อน

Pam:

Bao giờ chị ấy về Hà Nội?

บาว เหย่อ จิ อ๊าย เหว่ ห่า โน่ย?

เธอ จะกลับฮานอย กี่โมง?

Văn:

Tháng sau chị ấy mới về.

แท้ง เซา จิ อ๊าย เม้ย เหว่.

เดือนหน้า เธอจะกลับมาใหม่

คำศัพท์ (Từ vựng)

mới

เหม้ย

ใหม่

vừa mới

ฟวั่ว เหม้ย

พึ่งจะ,เร็วๆนี้

Chị ấy mới về tuần trước.

จิ อ๊ายเหม้ย เฟว่ ต่วน จึ๊ก

เธอ พึ่งจะไป เมื่อสัปดาห์ก่อน

Tuần trước chị ấy mới về.

ต่วนจึ๊ก จิ อ๊าย เหม้ย เฟว่

เมื่อสัปดาห์ก่อน เธอพึ่งจะกลับ

Tuần sau chị ấy mới về.

ต่วน เซา จิ อ๊าย เหม้ย เฟว่

สัปดาห์หน้า เธอจะกลับ

No comments: