Dict Vietnam Onlines

Dict Vietnam Onlines
Google

See Vietnam

Loading...

หัวข้อยอดนิยม

culture (9) customs (1) economic (2) Entertainment (4) famous (1) food (7) football (1) gameshow (1) general (1) History (10) language (11) law (1) lifestlye (32) lifestyle (6) Music (1) MV (5) place (1) politic (1) singer (2) socities (5) sport (1) thai (2) travel (6) viet (1) vietnam (18) work (2)

Wednesday, November 25, 2009

บทที่ หนึ่ง(Bài số 1) : คำทักทาย(Chào hỏi=จ่าว หอย)

1.คำทักทายทั่วไป ส่วนที่ หนึ่ง
Ông Ba:(อ่อม บา) Chào bà. Xin lỗi bà, tên bà là gì?
จ่าว บ่า.ซินโหล่ย_อ๊ะ บ่า,เติน บ่า หล่า หยี่?
สวัสดีครับคุณ(ผู้หญิง). ขอโทษครับคุณ(ผู้หญิง),คุณ(ผู้หญิง)ชื่ออะไร?
Bà Hà:(บ่า ห่า)Dạ tên tôi là Hà. Còn ông, tên ông là gì?
ย่ะ เตินโตย หล่า ห่า.ก่อง อ่อม,เติน อ่อม หล่า หยี่?
ค่ะ ฉันชื่อว่า ห่า.แล้วคุณ(ผู้ชาย)ล่ะ,คุณชื่ออะไร?
Ông Ba:Tên tôi là Ba.
เติน โตย หล่า บา
ผม ชื่อ บา
คำศัพท์ (Từ vựng)
ông ออมคุณ(ผู้ชาย)
บ่าคุณ(ผู้หญิง)
chàoจ่าวสวัสดี
xin lỗiซินโหลยขอโทษ
tênเตินชื่อ
หล่าเป็น ,อยู่ ,คือ
Dạย่ะครับ ,ค่ะ
tôi โตยผม ,ฉัน
cònก่องแล้ว....ล่ะ
ส่วนที่ สอง
Anh Huy: Đây là cô Tâm và đây là chị Mỹ.
อันฮุยได หล่า โก ตัม หว่า ได หล่า จิ หมี
นี่ คือ น้า ตัม และ นี่คือ พี่(สาว)หมี
Anh Joe:Chào cô, chào chị. Còn kia là ai, anh Huy?
อัน โจจ่าว โก จ่าว จิ ก่องเกีย หล่า อาย อัน ฮุย
สวัสดีครัน คุณน้า คุณพี่(สาว) แล้ว นั่น คือ ใคร พี่(ชาย)ฮุย
Anh Huy:À, kia là anh Pierre .
อ้า เกีย หล่า อัน ปิแอร์
อ๋อ นั่น ก็ คือ พี่(ชาย) ปิแอร์
คำศัพท์ (Từ vựng)
anhอันพี่(ชาย)
chịจิพี่(สาว)
โกน้า(สาว)
đâyไดนี่
หว่าและ
kiaเกียนั่น
aiอายใคร
À...อ่า...อ๋อ...
Còn kia là ai?ก่อง เกีย หล่า อายแล้ว นั่น คือใคร?
ส่วนที่ สาม
Cô Hoa: Anh là người Việt, phải không?
โก ฮวาอัน หล่า เหง่ย เฟวียด ฝาย คอม?
พี่(ชาย) เป็น คนเวียตนาม ใช่ไหม?
Anh Nam:Dạ vâng, tôi là người Việt, tôi là người (miền) Nam. Còn cô cũng là người Việt, phải không?
อัน นามยา ฟวัง ,โตย หล่า เหง่ย เฟวียด ,โตย หล่า เหง่ย(เหมี่ยง) นาม.ก่อง โก กุ๋ง หล่า เหง่ย เฟวียด,ฝาย คอม?
ใช่ ครับ,ผม เป็นคนเวียตนาม,ผมเป็นคนภาคใต้,แล้ว น้า(สาว) เป็นคนเวียตนามใช่ไหม?
Cô Hoa:Dạ vâng, tôi cũng là người Việt, tôi là người (miền) Bắc.
ยา ฟวัง,โตย กุ๋ง หล่า เหงย เฟวียด โตย หล่า เหง่ย (เหมี่ยง) บั๊ก.
ใช่ ค่ะ,ฉันเป็นคนเวียตนาม ฉันเป็นคนภาคเหนือ
คำศัพท์ (Từ vựng)
Ngườiเหง่ยยคน
Việt (Nam)เฟวียดเชื้อชาติเวียตนาม
phảiฝายใช่
phải không?ฝายคอม?ใช่ไหม?
vângฟวังครับ
tôi โตยฉัน
miền เหมี่ยงภาค
miền Nam เหมี่ยงนามภาคใต้
miền Bắcเหมี่ยง บั๊กภาคเหนือ
cũng Verbกุ๋งเหมือนกัน,ด้วยกัน
ส่วนที่ สี่
Phương: Ông Sims là người Úc, phải không?
เฟืองออม ซิมส์ หล่า เหง่ย อุ๊ก,ฝายคอม?
คุณซิมส์ เป็น คนออสเตรเลีย.ใช่ไหม?
Ông Rose:Dạ không, ông ấy không phải là người Úc. Ông ấy là người Mỹ.
ออม โรดย่ะ คอม,ออม อั๊ย คอม ฝาย หล่า เหง่ย อุ๊ก.ออม อั๊ย หล่า เหง่ย หมี
เขา ไม่ใช่ คนออสเตรเลียหรอก.เขาเป็นคนอเมริกัน
Phương:Thế, ai là người Úc?
แท้,อาย หล่า เหง่ย อุ๊ก
จริงหรือ,แล้วใคร ล่ะ เป็นคน ออสเตรเลีย?
Ông Rose:Dạ, chị Betty là người Úc.
ย่ะ,จิ เบ๊ตตี้ หล่า เหง่ย อุ๊ก.
ครับ คุณเบ็ตตี้เป็นคนออสเตรเลีย
คำศัพท์ (Từ vựng)
Úc อุ๊ก คนออสเตรเลีย
không คอม ไม่
ấy อั๊ย คนนั้น
ông ấy ออมอั๊ย คุณคนนั้น
không phải là คอม ฝาย หล่า ไม่ได้เป็น
Mỹ หมี อเมริกัน
Thế แท้_อ๊ะ จริงรึ
ส่วนที่ ห้า
Chị Sue : Anh là người nước nào?
จิ ซู อัน หล่า เหง่ย นึ้ก หน่าว?
พี่(ชาย)เป็นคนประเทศไหน?
Anh Huy: Dạ, tôi là người Việt.
อัน ฮุย ย่ะ โตย หล่า เหง่ย เฟวียด
ครับ ผมเป็นคนเวียตนาม
Chị Sue : Thế anh là người miền nào?
แท้_อ๊ะ อัน หล่า เหง่ย เหมี่ยง หน่าว?
จริงรึ แล้วพี่(ชาย) เป็นคนภาคไหนล่ะ?
Anh Huy: Tôi là người Trung. Còn chị là người nước nào?
โตย หล่า เหง่ย จุม .ก่อง จิ หล่า เหง่ย นึ้ก หน่าว?
ผมเป็นคน ภาคกลาง .แล้ว คุณ(ผู้หญิง) เป็นคนประเทศไหน?
Chị Sue : Dạ, tôi là người Anh.
ย่ะ,โตย หล่า เหง่ย อัน
ค่ะ,ฉัน เป็นคนอังกฤษ
คำศัพท์ (Từ vựng)
Nước นึ้กประเทศ
nào หน่าว(ที่/เวลา)ไหน
người nước nào เหง่ย นึ้ก หน่าวคนประเทศไหน
(miền) Trung (เหมี่ยง) จุมภาค กลาง
Anh อันพี่(ชาย)
Anh là người nước nào? อัน หล่า เหง่ย นึ้ก หน่าว? พี่(ชาย)เป็นคนประเทศไหน

No comments: