Dict Vietnam Onlines

Dict Vietnam Onlines
Google

See Vietnam

Loading...

หัวข้อยอดนิยม

culture (9) customs (1) economic (2) Entertainment (4) famous (1) food (7) football (1) gameshow (1) general (1) History (10) language (11) law (1) lifestlye (32) lifestyle (6) Music (1) MV (5) place (1) politic (1) singer (2) socities (5) sport (1) thai (2) travel (6) viet (1) vietnam (18) work (2)

Thursday, March 15, 2012

บทที่ เจ็ด(Bài số 7) : กิจกรรมครอบครัว และที่โรงเรียน

ส่วนที่ หนึ่ง
Myoko: Anh có từ điển không?
แอง ก๊อ ตื่อ เดี๋ยน คอม?
พี่ มี พจนานุกรม รึเปล่า?
Jim: Có.
ก๊อ
มี
Myoko: Anh có mấy quyển (từ điển)?
แอง ก๊อ มั๊ย เกวี๋ยน(ตื่อ เดี๋ยน)
พี่ มี กี่เล่ม?
Jim: Tôi có hai quyển (từ điển), một lớn và một quyển nhỏ.
โตย ก๊อ ฮาย เกวี๋ยน(ตื่อ เดี๋ยน) หมด เลิ้น หว่า หมด เกวี๋ยน หย๋อ
ผม มี สองเล่ม,อีกเล่มใหญ่ และเล่มหนึ่งเล็ก

คำศัพท์ (Từ vựng)