Dict Vietnam Onlines

Dict Vietnam Onlines
Google

See Vietnam

Loading...

หัวข้อยอดนิยม

culture (9) customs (1) economic (2) Entertainment (4) famous (1) food (7) football (1) gameshow (1) general (1) History (10) language (11) law (1) lifestlye (32) lifestyle (6) Music (1) MV (5) place (1) politic (1) singer (2) socities (5) sport (1) thai (2) travel (6) viet (1) vietnam (18) work (2)

Monday, November 30, 2009

บทที่ สาม(Bài số 3): อาชีพ และวิชาเรียน(Làm và họp=หล่าม หว่า ฮอบ)

ส่วนที่ หนึ่ง

Chị Lan:

Anh đi đâu đó?

จิ แล็น

อัน ดี เดา ด้อ

พี่ ไปที่ ไหน?

Anh Henry :

Tôi đi Bộ Tài chính

โตย ดี บ่อ ต่าย จิ๊น

ผมไป สถาบันการเงิน

Chị Lan:

Anh làm ở đó à?

อัน หล่าม เอ๋อ ด้อ อ่า?

พี่ ทำงาน อยู่ ที่นั่นหรือ?

Anh Henry :

Dạ vâng. Còn các chị đi đâu đấy?

ย่ะ ฟว่าง.ก่อน คัก จิ ดี เดา ได?

ใช่ ครับ แล้ว พวกคุณนั้นล่ะ ไปไหนกัน?

Lan & Vân:

Chúng tôi đi học

จุ๊ง โตย ดี ฮอบ

พวกเขา ไปเรียน

คำศัพท์ (Từ vựng)

đó

ด้อ

ที่นั่น

các chị

คักจิ

พวกเธอเหล่านั้น

đấy

ได

ที่นี่

chúng tôi

จุ๊ง โตย

พวกเราเหล่านั้น(ไม่รวมผู้พูด)

đi

ดี

ไป

đâu

เดา

ไหน

ส่วนที่ สอง

Chị Jenny:

Bây giờ anh làm gì, anh Sáu?

จิ เจนนี

ไบ เหย่อ อัน หล่าม หยี่,อัน เซ้า?

ตอนนี้ พี่ ทำงาน อะไร,พี่เซ้า

Anh Sáu:

Dạ, bây giờ tôi làm kỹ sư. Còn chị, bây giờ chị làm gì?

อัน เชว้า

ย่ะ,ไบ เหย่อ โตย หล่าม กี๋ ซือ.ก่อน จิ,ไบ เหย่อ จิหล่าม หยี่

ครับ,ตอนนี้ ผมทำงาน เป็นวิศวะกร.แล้ว เธอล่ะ,ตอนนี้ทำงานอะไร?

Chị Jenny:

Tôi làm giáo viên ở trường Trần Hưng Đạo. Nhưng tôi cũng là sinh viên.

โตย หล่าม เย้า เฟวียง เอ๋อ เตร่อง เจิ่ง เฮอง ด่าว

ยึง โตย กุ๋ง หล่า ซิน เฟวียง.

ผม ทำงาน เป็น ครู อยู่ วิทยาลัย เจิ่ง เฮอง ด่าว

ดังนั้น ผม จึง เป็น นักเรียน

คำศัพท์ (Từ vựng)

kỹ sư

กี๋ ซือ

วิศวกร

giáo viên

เย้า เฟวียง

ครู

giáo sư

เย้า ซือ

ศาสตราจารย์

nhưng

หยึง

ดังนั้น

sinh viên

ซิน เฟวียง

นักศึกษา

Bây giờ anh làm gì?

ไบ เหย่อ อัน หล่าม หยี่

ตอนนี้คุณทำอะไร?

ส่วนที่ สาม

Chị Kim:

Chị làm y tá, phải không?

จิ กิม

จิ หล่าม อี๊ ต้า,ฝาย คอม?

พี่(สาว) ทำงานเป็น พยาบาล ,ใช่ ไหม?

Chị Gail:

Dạ vâng, tôi làm ở bệnh viện Việt-Pháp, nhưng tôi cũng là sinh viên.

ย่ะ ฟว่าง,โตย หล่าม เอ๋อ เบิ่น เฟวี่ยง เฟวียด-ฟั๊บ

ใช่ ค่ะ,ฉัน ทำงาน อยู่ โรงพยาบาล เวียตนาม-ฝรั่งเศส

Chị Kim:

Chị cũng là sinh viên à? Thế chị học gì?

จิ กุ๋ง หล่า ซิน เฟวียง อ่า? แท้ จิ ฮอบ หยี่?

งั้น เธอ เป็น นักศึกษาใช่ ไหม? จริงจริงแล้ว เธอ เรียน อะไร?

Chị Gail:

Tôi học tiếng Việt.

โตย ฮอบ ติ๊ง เฟวียด.

ฉัน เรียนภาษาเวียตนาม.

Chị Kim:

Thế chị học lớp mấy?

แท้ จิ ฮอบ ล๊อบ ไม๊?

จริงจริงแล้ว เธอ เรียน ปี ไหน?

Chị Gail:

Dạ, tôi học (lớp) tiếng Việt năm thứ nhất.

ย่ะ,โตย ฮอบ(ล๊อบ) ติ๊ง เฟวียด นำ ถื๊อ ยึ๊ก

ค่ะ,ฉัน เรียนภาษาเวียดนาม ชั้นปีที่หนึ่ง

คำศัพท์ (Từ vựng)

y tá

อี๊ ตา

พยาบาล

bệnh viện

เบิ่น เฟวียง

โรงพยาบาล

tiếng

ติ๊ง

ภาษา

năm

นำ

ปี

thứ

ถื๊อ

ที่

nhất (no.), nhứt (so.)

ยึ๊ก,ยั๊ด

ที่หนึ่ง

lớp

ล๊อบ

ชั้นปี

tiếng Việt năm thứ nhất

ติ๊ง เฟวียด นาม ถื๊อ ยึ๊ก

ภาษา เวียตนาม ปีหนึ่ง

No comments: