Dict Vietnam Onlines

Dict Vietnam Onlines
Google

See Vietnam

Loading...

หัวข้อยอดนิยม

culture (9) customs (1) economic (2) Entertainment (4) famous (1) food (7) football (1) gameshow (1) general (1) History (10) language (11) law (1) lifestlye (32) lifestyle (6) Music (1) MV (5) place (1) politic (1) singer (2) socities (5) sport (1) thai (2) travel (6) viet (1) vietnam (18) work (2)

Tuesday, April 27, 2010

บทที่ สี่(Bài số 4) : วัน และวันที่(ngày và ngày tháng=หง่าย หว่า หง่าย แท้ง)

ส่วนที่ หนึ่ง

Nam:

Hôm nay là thứ mấy?

นำ

โฮม ไน หล่า ถื้อ ไม๊?
วันนี้วันอะไร?

Paula:

Hôm qua là thứ tư, vậy hôm nay là thứ năm.

โฮม กวา หล่า ถื๊อ ตือ,ฟว่าย โฮม ไน หล่า ถื้อ นำ.

เมื่อ วานนี้ วันพุธ,ดัวนั้น วันนี้เป็นพฤหัส.

Nam:

Hôm qua là ngày mấy?

โฮม กวา หล่า หง่าย ไม๊?
เมื่อวาน วันที่เท่าไหร่?

Paula:

Hôm qua là (ngày) mồng mười, vậy hôm nay là (ngày) mười một.

โฮม กวา หล่า หง่าย หม่อม เหม่ย,ฟว่าย โฮมไน หล่า หง่าย เหม่ย หมด
เมื่อวาน เป็น วันที่ สิบ,ดังนั้น วันนี้ เป็นวันที่ สิบเอ็ด.

คำศัพท์ (Từ vựng)