Dict Vietnam Onlines

Dict Vietnam Onlines
Google

See Vietnam

Loading...

หัวข้อยอดนิยม

culture (9) customs (1) economic (2) Entertainment (4) famous (1) food (7) football (1) gameshow (1) general (1) History (10) language (11) law (1) lifestlye (32) lifestyle (6) Music (1) MV (5) place (1) politic (1) singer (2) socities (5) sport (1) thai (2) travel (6) viet (1) vietnam (18) work (2)

Thursday, September 2, 2010

บทที่ หก(Bài số 6): กิจกรรมประจำวัน ตอนที่หนึ่ง

บทที่ หก(Bài số 6) : กิจกรรมประจำวัน ตอนที่หนึ่ง

ส่วนที่ หนึ่ง

Văn:

Chị nói tiếng Việt giỏi lắm. Chị học ở đâu vậy?

จิ น้อย ติ้ง เหวียด หยอย ล้ำ.จิ ฮอบ เอ๋อ เดา หว่าย?

ฟวัง

คุณพูดภาษาเวียตนาม เก่งจัง.คุณไปเรียนมาจากไหน?

Pam:

Tôi đang học ở Đại học này.

โตย แดง ฮอบ เอ๋อ ฮอบ หน่าย.

ฉัน ไปเรียนจากวิทยาลัย ที่นี่

Văn:

Học tiếng Việt (có) khó không?

ฮอบ ติ้ง เหวียด(ก๊อ)ค้อ คอม?

เรียนภาษาเวียตนามยากไหม?

Pam:

Dạ, cũng hơi khó.

ย่ะ,กุ๋ง เฮย ค้อ

ค่ะ,ไม่ค่อยยากเท่าไหร่.

คำศัพท์ (Từ vựng)