Dict Vietnam Onlines

Dict Vietnam Onlines
Google

See Vietnam

Loading...

หัวข้อยอดนิยม

culture (9) customs (1) economic (2) Entertainment (4) famous (1) food (7) football (1) gameshow (1) general (1) History (10) language (11) law (1) lifestlye (32) lifestyle (6) Music (1) MV (5) place (1) politic (1) singer (2) socities (5) sport (1) thai (2) travel (6) viet (1) vietnam (18) work (2)

Friday, July 2, 2010

บทที่ ห้า(Bài số 5) : ท่องเที่ยว

ส่วนที่ หนึ่ง

Lan:

Chào anh John. Hôm nay anh có khỏe không?

จ่าว อัน จอน,โฮม นาย อัน ก๊อ แคว๋ คอม?

สวัสดี คุณจอห์น.วันนี้คุณสบายดีไหม?

John:

Dạ, cám ơn, tôi khỏe lắm. Còn chị, thế nào?
ยา ,ก้ำ เอิง,โตย แคว๋ ล้ำ.ก่อน จิ แท้ หน่าว
ครับ,ขอบคุณ สบายดี.

Lan:

Dạ, cám ơn, tôi cũng khỏe. À, chị Betty thế nào anh?
ยา,ก้ำ เอง,โตย กุ๋ง แคว๋.อ่า,จิ เบ็ต ตี แท้หน่าว อัน?

ค่ะ,ขอบคุณ,ฉัน ก็ สบายดีเช่นกัน.คุณ เบ๊ตตี้ เป็นไงบ้าง?

John:

Tuần trước chị Betty bị ốm, nhưng bây giờ chị ấy khỏe rồi.
ต่วน จึ๊ก จิ เบ็ต ตี บิ โอ๊ม ,ยึง ไบ เหย่อ จิ อ๊าย แคว๋ หร่อย
เมื่อสัปดาห์ก่อนคุณเบ๊ตตี้ ไม่สบาย,แต่ตอนนี้เธอหายป่วยแล้ว

คำศัพท์ (Từ vựng)

khỏe แขว๋ สบาย
có ...không? ก๊อ แขว๋ สบายดีไหม?
ADJECTIVE lắm ล้ำ มาก
thế nào แท้ หน่าว เป็นไง?
bị บิ อาการ
ốm(No.) โอ๊ม ป่วย
đau (So.) เดา เจ็บ
Còn chị thế nào? ก่อน จิ แท้ หน่าว? แล้ว เธอคนนนั้นเป็นไงบ้าง?

ส่วนที่ สอง

Sơn: Hôm qua chị có đi học không?
โฮม กวา จิ ก๊อ ดี ฮ่อบ คอม?
เมื่อวานนี้คุณไปเรียนรึเปล่า?
Hiền: Không, hôm qua tôi không đi học.
คอม,โฮม กวา โตย คอม ดี ฮ่อบ
ไม่,เมื่อวานผมไม่ไปเรียน
Sơn: (Tại) sao chị không đi học?
(ต่าย) ซาว จิ คอม ดี ฮ่อบ
ทำไมคุณไม่ไปเรียน?
Hiền: (Tại) vì tôi mệt. Lớp chúng ta bắt học Bài 26, phải không?
(ต่าย) หวี่ โตย แหม่ด.ล๊อบ จุ้ง ตา บั๊ด ฮ่อบ บ่าย ไฮ เหม่ย เซ้า ,ฝ๋าย คอม?
เพราะว่าเหนื่อย,วิชาที่พวกเราเรียนพึ่งจะเริ่มบทที่ 26,ใช่ไหม?
Sơn: Phải, cô giáo bắt đầu giảng bài đó rồi.
ฝาย,โก เย้า บั๊ด เด่า หย๋าง บ่าย ด้อ หร่อย.
ใช่,อาจารย์เริ่มสอนบทนั้นแล้ว
Hiền: Chúng ta vào lớp bây giờ nhé!
จุ้ง ตา หว่าว ล๊อบ ไบ เหย่อ แง๊!
พวกเราเข้าห้องเรียนตอนนี้ดีกว่า

คำศัพท์ (Từ vựng)

không đi học คอม ดี หอบ ไม่ไปเรียน
(tại) sao ต่าย ซาว ทำไม
(tại) vì ต่าย หวี่ ทำไม
mệt เหมด เหนื่อย
(chúng) ta จุ้ง ตา พวกเรา
nhé (No.) แง๊ ใช่ไหม?
nghe (So.) แง ใช่ไหม?
bắt đầu บั๊ดเด่า เริ่มต้น
Phải ฝาย ใช่
cô giáo โก เย้า ครูผู้หญิง
giảng หยาง สอน หรืออธิบาย
Hôm qua chị có đi học không? โฮม กวา จิ ก้อ ดี หอบ คอม เมื่อวาน เธอไปเรียนหรือเปล่า?

ส่วนที่ สาม

Hiền: Năm ngoái anh ở Băng Cốc bao lâu?
นำ โหง่ย อัน อ๋อ บัง ก๊อก บาว เลา?
ปีก่อน คุณอยู่กรุงเทพฯนานเท่าไร?
Sơn: Tôi ở (được) sáu tháng thôi.
โตย อ๋อ(เดิ่ก) เซ้า แท้ง โทย
ฉันอยู่ได้เพียง 6 เดือน
Hiền: Có vui không, anh?
ก้อ วุย คอม อัน?
คุณมีความสุขไหม?
Sơn: Có, vui lắm.
ก้อ วุย ล้ำ
มี ความสุขมาก
Hiền: Sang năm anh sẽ đi Sin-ga-po bao lâu?
แช้ง นำ อัน แฉ๋ ดี ซิง กาโป บาว เลา?
ปีหน้า คุณจะไปสิงคโปร์ นานเท่าไร?
Sơn: Tôi sẽ đi khoảng ba tháng gì đó
โตย แฉ ดี ขวาง บา แท้ง หยี่ ด้อ
ฉันจะไปประมาณ 3 เดือนที่นั่น

คำศัพท์ (Từ vựng)

năm ngoái นำ โหง่ย ปีที่แล้ว
bao lâu บาว เลา นานเท่าไร?
được TIME เดิก ได้เพียง(เวลา)
............thôi โทย แค่
được....thôi เดิก.....โทย ได้....แค่เพียง
vui วุย มีความสุข หรือ สนุก
ก้อ มี
sang năm ซาง นำ ปีหน้า
Sin-ga-po ซิง กา โป สิงคโปร์
gì đó หยี่ ด้อ อะไรเช่นนั้น
Có vui không? ก้อ วุย คอม? สนุกไหม?

No comments: